นโยบายร้าน เบสท์บายคอนดอม

  • เราไม่ระบุชื่อสินค้าหรือชื่อร้านในการจัดส่ง
  • เราจับมือกับ Flash ส่งความสุขโดย Flash
  • ร้าน Bestbuy ร้านค้าปลีกใหญ่อันดับหนึ่ง 
  • แจ้งโอนเงินได้ถึงบ่ายสามโมง จนกว่ารถออก