Okamoto Lite 52

Okamoto Lite 52

ราคา 49 บาท

รายละเอียดสินค้า

Okamoto Lite 52 มม. ถุงยางอนามัย โอกาโมโต้ ไลท์

Okamoto Lite ถุงยางอนามัย โอกาโมโต้ ไลท์ ขนาด 52 มม. หนา 0.045 มม. บางกระชับ ตอบรับขนาดคนเอเชียไซต์ 52 มม. พิเศษรุ่นเดียวในแบรนด์โอกาโมโต้ ตอบรับกระแสการเรียกร้องของผู้ที่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยไซต์ 52 มิลลิเมตร Okamoto Lite

  • ลักษณะเด่น: บางพิเศษ แน่นกระชับ ฟิตปึ๋ง
  • ผิวสัมผัส: ผิวเรียบ แบบบาง
  • สารหล่อลื่น: มีสารหล่อลื่น
  • ขนาดรองรับ: 52 มม.
  • ความหนา: 0.045 มม.
  • ส่วนปลาย: ปลายกระเปาะ
  • สี: ธรรมชาติ
  • กลิ่น/รส: ธรรมชาติ
  • จำนวนบรรจุ: 2 ชิ้น/กล่อง
  • ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์เลขที่: อย. ผ.3/2556